Vispārējie noteikumi

Interneta veikala www.furni.lv lietošanas noteikumi ir saistoši ikvienam lapas apmeklētājam.
Mājas lapas izdevējs (turpmāk – Izdevējs) ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas www.furni.lv.
Portāla www.furni.lv lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem un veiktajām izmaiņām. Katram portāla www.furni.lv lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt šos noteikumus, lai savlaicīgi iegūtu informāciju par izmaiņām.
Katram lietotājam, kurš ir reģistrēties www.furni.lv, ir pienākums neizpaust citām personām savus portāla piekļuves datus.
Izdevējs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma izdzēst portāla reģistrēto lietotāju kontus, kā arī ierobežot vai liegt pieeju www.furni.lv, pie tam šādā gadījumā nenesot nekādu atbildību par to.
 
Garantija un preču atgriešanas kārtība
Piedāvātajām precēm garantija tiek nodrošināta, saskaņā ar preces ražotāja noteiktajiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem.
Katram pircējam ir tiesības atgriezt preci 14 kalendāro dienu laikā, ja prece neatbilst tai, ko pircējs ir pasūtījis. Uzsākot iegādātā pirkuma lietošanu, pircējs apliecina, ka tā atbilst pasūtītajai precei un to vairs nevar atgriezt.
Atteikuma tiesības precēm ir spēkā tad, ja prece tiek atgriezta pilnā komplektācijā, ieskaitot oriģinālo preces iepakojumu un uzrādot pirkuma apliecinošu dokumentu.
Preču iepakojums ir jāatver uzmanīgi, jo ar sabojātu oriģinālo iepakojumu prece netiek pieņemta atpakaļ.
Atsakoties no preces, ir jāuzraksta iesniegums uz info@furni.lv norādot atteikuma iemeslu un jāvienojas ar www.furni.lv administrāciju par preces atgriešanu noliktavā.
Furni atgriezīs samaksu par preci 30 kalendāro dienu laikā uz pasūtītāja norādīto bankas kontu (izņemot piegādes izmaksas).